Stakusit

Stakusit

Čím je venkovní roleta Stakusit výjimečná? Tento typ nadokenní rolety je vhodný především pro novostavby. Hlavní výhodou je umístění boxu rolety nad okno, čímž je zajištěn maximální přístup světla do interiéru. Protože se montáž této rolety provádí zároveň s oknem, měli byste počítat se začleněním nadokenní rolety již ve fázi projektu. Hliníkové lamely plněné PUR pěnou nebo plastové lamely tvoří v zavřeném stavu celistvou plochu, která kompletně zastíní interiér a vytvoří obtížně zdolatelnou zábranu v případě vloupání.

 

 

Vodicí lišty nadokenní rolety jsou, stejně jako box, vyrobeny z plastu a namontovány přímo na okně. Exteriérová stínící technika vytváří v interiéru optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou součástí stavby z hlediska úspory energie. Exteriérové rolety plní také funkci estetickou, zvláště v případě moderních staveb mohou být dominantním architektonickým prvkem.

  Přednosti a výhody

  • roleta se společně s oknem montuje jako jeden celek do okenního otvoru
  • hliníkové lamely plněné PUR pěnou nebo plastové lamely
  • plastový box je vyplněn polyuretanovou vložkou a nezasahuje do světlosti okna a je umístěn nad oknem
  • vysoký stupeň zastínění a snižování hladiny venkovního hluku
  • termoregulační i ochranný efekt
  • možnost elektrického ovládání
  • revizní klapa z interiéru