Plissé

Plissé
  • Plissé bez vedení

  • Plissé se šňůrkovým vedením

  • Plissé s vedením ocelovým lankem
  • Plissé se dvěma látkami

Garantované rozměry Plissé žaluzií

  • minimální šířka: 150 mm
  • maximální šířka: dle šíře látky
  • Atypické rozměry - pro šikmá a lomená okna vyrábíme.